Skötselråd

Ta hand om gravstenen! Här ger vi några enkla råd som vi rekommenderar Er att tänka på för att hålla stenen i bästa kondition under många år. Granit är ett beständigt naturmaterial som inte påverkas nämnvärt av tiden men mår bra av en viss skötsel och underhåll. Varje granitsort har unika egenskaper som färg, hårdhet, vattenupptagningsförmåga mm. Detta innebär att viss blekning av och beläggning på stenen p g a sol, regn, vind, smuts, alger, mossa mm är normalt.

Polerade ytor

Polerade ytor är mycket motståndskraftiga mot beläggningar och mossa mm. Eventuell smuts tvättas bort med vanligt vatten genom att gnida med mjuk trasa eller svamp. Vid hård nedsmutsning kan ett milt rengöringsmedel användas. Akta så att inga sandkorn repar stenens yta.

Slipad, finhuggen, råhuggen eller flammad yta bör tvättas årligen (gärna vår och höst) med milt rengöringsmedel och gärna ljummet vatten. Rotborste kan användas. Vid hård nedsmutsning och mycket mossa, vänligen kontakta oss för utförligare råd.

Om text och dekor är målad eller förgylld måste stenen tvättas mycket försiktigt. Använd endast mjuk trasa eller svamp och ljummet vatten, inget rengöringsmedel. Undvik att gnida i text och dekor.

Tvättningen utföres lämpligen under fuktig väderlek.

Tänk på

  • Graniten är känslig för stearin, olja, rost, aska och hög hetta.
  • Ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller framför stenen så att eventuella stänk kan nå fram. 
  • Om fett, olja eller aska tränger in i stenen är detta omöjligt att få bort på annat sätt än blästring.
  • Lägg inte vinterkrans på eller mot stenen då den oftast innehåller ståltråd som kan börja rosta. Lyktstativ bör också placeras en bit ifrån stenen p g a rostrisken.
  • Om fläckar från något av ovanstående upptäckes kan man försöka ta bort det med hett vatten, kemiskt ren bensin eller aceton. 

Kom ihåg! Granitvaser bör tagas in i god tid inför vintern pga frysrisken! Används gravvas eller gravlykta i glas så se till att tömma den på vatten innan det blir minusgrader.

Övrigt: Om gravvården i framtiden skall kompletteras med mer text så kan äldre text och dekor vara i behov av renovering (försänkt, målad eller förgylld samt upphöjd text) för att skillnaden mellan nytt och gammalt inte skall bli så utmärkande. Det kan också vara klokt att låta rengöra stenen grundligt (blästras eller tvättas) om den blivit missfärgad eller mossig så att den blir i nyskick och lättare att hålla efter igen. Om Ni har några frågor så är Ni välkommen att kontakta oss.