Ny text och renovering

Komplettering & Renovering gravsten

Vi ombesörjer

  • Gravering av ny text på befintliga gravvårdar

  • Omarbetning av återanvändningsstenar

  • Rengöring/tvättning

  • Textförbättring, ommålning, omförgyllning

  • Rätar upp, markdubbar eller monterar tippskydd på gamla gravvårdar som inte håller måttet för de nya normerna

Om man inte får plats med fler namn på gravvården kan man i regel slipa om den och flytta upp/förminska texten och återställa den i ursprungligt skick med samma dekor igen eller alternativt omarbeta den så att den blir som en helt ny sten. Att slipa om stenen är ofta en bättre lösning än att lägga en kompletterande, liggande sten, framför den befintliga.

Att tänka på

  • Är befintlig text upphöjd/utstående så måste det finnas en upphöjd/utstående yta att gravera in den nya texten på.
  • I samband med ingravering kan stenen vara i behov av andra åtgärder för att återfå ett fint skick: T ex renblästring, tvättning, ommålning eller omförgyllning av befintlig text och dekor osv.
  • Om stenen har upphöjd/utstående text och den nya texten skall huggas in på en upphöjd/utstående spegel så hugger vi även rent kring den gamla texten. Detta för att undvika en stor färgskillnad på bakgrunden, mellan det nya och det gamla - för att inte stenen skall se tvåfärgad ut. Enbart tvättning räcker inte i detta fall.

 

Vi hämtar och återlevererar regelbundet gravvårdar som finns på kyrkogårdar i Hälsingland, Medelpad, Gästrikland, Ångermanland och Jämtland. (Gävle i söder, Örnsköldsvik i norr och Östersund i väster).

Andra kyrkogårdar kan ordnas på begäran.

Få prisförslag

Få prisförslag på Ny text och renovering

Färg / material
Storlek
Tillval valda
Dekor
Dekorutförande
Textstil
Textutförande
Text på sten
Bifoga fil (bild, ritning etc)
Kyrkogård
Leveransuppgifter
Dina kontaktuppgifter