Leverans och montering

Normal leveranstid för en ny gravvård är 4-6 veckor eller enligt överenskommelse. För komplettering och renovering hämtar och levererar vi regelbundet gravvårdar som finns på kyrkogårdar i Hälsingland, Medelpad, Gästrikland, Ångermanland och Jämtland (Gävle i söder, Örnsköldsvik i norr, Östersund i väster). Läs mer nedan.

Leverans av ny gravsten:

  • Normal leveranstid för en ny gravvård är 4-6 veckor eller enligt överenskommelse.
  • Uppmontering av gravvården ingår alltid om inte annan överenskommelse skett. Leverans/uppmontering kan ske på olika sätt beroende på hur kyrkogårdsförvaltningarna vill ha det.
  • Vi levererar med egen lastbil och vår egna personal monterar.
  • Vi levererar med egen lastbil till kyrkogården men kyrkogårdsförvaltningens personal monterar.
  • Vi skickar med fraktbolag och anlitar kyrkogårdsförvaltningens personal. Tillämpas om gravvården skall placeras på en kyrkogård som ligger för långt bort geografiskt för att vi skall kunna leverera själva.
  • Montering av stående gravvårdar med fundament sker alltid enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar för nya gravstenar.

 

Leverans av komplettering/renovering:

Vi hämtar och levererar regelbundet gravvårdar som finns på kyrkogårdar i Hälsingland, Medelpad, Gästrikland, Ångermanland och Jämtland (Gävle i söder, Örnsköldsvik i norr, Östersund i väster). Andra kyrkogårdar kan ordnas på begäran.