Natursten

Natursten

Granit

Granit är en tålig natursten och en av de vanligaste bergarterna. Det är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jordskorpan genomgår en långsam avkylningsprocess. Graniten är tålig mot fläckar och repor och tål värme upp till ca 500-600 grader. Den håller sig fin i köket under lång tid och är ett bra val om man vill ha enkel skötsel.

Marmor/kalksten

Kalksten är en sedimentär bergart som består främst av kalciumkarbonat. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer. Marmor och kalksten har mycket vackra mönster vilket gjort det väldigt populärt under lång tid. De är dock känsligare för fläckar och repor än övriga material och behöver vårdas lite extra - vilket man ska vara medveten om.

Kvartsit

Kvartsit är en en exklusiv stensort som under lång tid i berget skapat ett väldigt hårt material. Det är en metaforisk sten som huvudsakligen består av mineralkvarts Kvartsiten utmärker sig med vackra mönster och ådringar. Tålig mot fläckar, repor och värme.

Granit

Granit är en tålig natursten och en av de vanligaste bergarterna. Det är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jordskorpan genomgår en långsam avkylningsprocess. Graniten är tålig mot fläckar och repor och tål värme upp till ca 500-600 grader. Den håller sig fin i köket under lång tid och är ett bra val om man vill ha enkel skötsel.

Marmor/kalksten

Kalksten är en sedimentär bergart som består främst av kalciumkarbonat. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer. Marmor och kalksten har mycket vackra mönster vilket gjort det väldigt populärt under lång tid. De är dock känsligare för fläckar och repor än övriga material och behöver vårdas lite extra - vilket man ska vara medveten om.

Kvartsit

Kvartsit är en en exklusiv stensort som under lång tid i berget skapat ett väldigt hårt material. Det är en metaforisk sten som huvudsakligen består av mineralkvarts Kvartsiten utmärker sig med vackra mönster och ådringar. Tålig mot fläckar, repor och värme.

Granit

Granit är en tålig natursten och en av de vanligaste bergarterna. Det är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jordskorpan genomgår en långsam avkylningsprocess. Graniten är tålig mot fläckar och repor och tål värme upp till ca 500-600 grader. Den håller sig fin i köket under lång tid och är ett bra val om man vill ha enkel skötsel.

Marmor/kalksten

Kalksten är en sedimentär bergart som består främst av kalciumkarbonat. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer. Marmor och kalksten har mycket vackra mönster vilket gjort det väldigt populärt under lång tid. De är dock känsligare för fläckar och repor än övriga material och behöver vårdas lite extra - vilket man ska vara medveten om.

Kvartsit

Kvartsit är en en exklusiv stensort som under lång tid i berget skapat ett väldigt hårt material. Det är en metaforisk sten som huvudsakligen består av mineralkvarts Kvartsiten utmärker sig med vackra mönster och ådringar. Tålig mot fläckar, repor och värme.

Granit

Granit är en tålig natursten och en av de vanligaste bergarterna. Det är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jordskorpan genomgår en långsam avkylningsprocess. Graniten är tålig mot fläckar och repor och tål värme upp till ca 500-600 grader. Den håller sig fin i köket under lång tid och är ett bra val om man vill ha enkel skötsel.

Marmor/kalksten

Kalksten är en sedimentär bergart som består främst av kalciumkarbonat. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer. Marmor och kalksten har mycket vackra mönster vilket gjort det väldigt populärt under lång tid. De är dock känsligare för fläckar och repor än övriga material och behöver vårdas lite extra - vilket man ska vara medveten om.

Kvartsit

Kvartsit är en en exklusiv stensort som under lång tid i berget skapat ett väldigt hårt material. Det är en metaforisk sten som huvudsakligen består av mineralkvarts Kvartsiten utmärker sig med vackra mönster och ådringar. Tålig mot fläckar, repor och värme.