Leveransaltrernativ

Uppmätning, frakt och montering

Vi erbjuder uppmätning, frakt och montering som tilläggstjänst, när man beställer bänkskivor av oss eller våra återförsäljare. När köksstommarna är på plats kommer vi och tar alla mått som behövs. Ca 2-3 veckor efter måttagningen levereras de färdiga skivorna från stenhuggeriet. Vi tar hand om hela linjen - från order till färdigställande. Det är möjligt att erhålla rotavdrag för monteringskostnaden, om man uppfyller de kriterierna.

Hemleverans

Vi levererar i hela Sverige efter färdiga mått.

Hämta i Bergsjö

Den som vill ordna uppmontering i egen regi kan själv hämta skivorna på stenhuggeriet. Då betalar man bara en avgift för emballage.

OBS! Bänkskivorna transporteras på högkant, stadigt fastspända i en specialpall/häck.

Hämta i Sundsvall

Små skivor och t ex fönsterbrädor kan efter överenskommelse hämtas på vårt kontor i Sundsvall, torsdagar.

 

 

Vid montering

All hantering av skivorna skall ske med stor försiktighet. Se till att inte stöta kanterna emot något. Skivorna skall bäras på högkant och får inte läggas ned plant på golv eller mark, de ska ställas på högkant.
Var mycket varsam vid hantering och montering av skiva med urtag. Bär aldrig skivan i ho- eller hällöppning! 

Bänkskivorna skall monteras i rumstemperatur. Under den kalla årstiden bör man avvakta med monteringen några timmar efter intag i värmen. Underlaget, stommarna, måste vara plana, det får inte finnas någon högre punkt när man lägger skivorna på plats. Se till att vaskar och hällar går fritt genom stommarna, mät och jämför med skivorna. Mät skivan ni ska bära in. Kontrollera att den går fritt in utan problem. Skivor med urtag ska ställas på högkant, föras bakåt in till stommens bakkant och sedan vikas försiktigt ned.