Återbrukade gravstenar

Återbruk av gravstenar: 

Vi får ibland in stenar som vi lämnar ut för återbruk. Man betalar bara för omarbetningen av stenen, text, dekor, renblästring av sockel samt ny förankring, inget för själva stenen. Storlek, färg, modell är väldigt varierande. Ofta blir kostnaden 25-40% billigare än att köpa en nytillverkad. Kontakta oss vid intresse av en återbrukssten.

Återbruk av gravstenar: 

  • Vi får ibland in stenar som vi lämnar ut för återbruk. Man betalar bara för omarbetningen av stenen, text, dekor, renblästring av sockel samt ny förankring, inget för själva stenen. Storlek, färg, modell är väldigt varierande. Ofta blir kostnaden 25-40% billigare än att köpa en nytillverkad. Kontakta oss vid intresse av en återbrukssten.

 

  • En del kyrkogårdsförvaltningar återanvänder stenar (ibland inkl gravplats) där gravrätten återlämnats och övergått tillbaka till dem. Där kan man välja ut en lämplig sten som sedan fraktas till- eller hämtas av oss för omslipning/omhuggning. Fråga gärna efter återbruksstenar vid kontakt med er kyrkogårdsförvaltning, t ex när ni väljer gravplats.

 

  • En släktsten (där graven ska upphöra) kan också omarbetas och flyttas från en gravplats/kyrkogård till en annan om man så önskar. Kontakta er kyrkogårdsförvaltning för mer information.

 

Vi hjälper till med allt som krävs i dessa fall.